انجمن مدیریت اسلامی   تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه نام انجمن: انجمن مدیریت اسلامی نام عربی: معهد الدراسات الاداریه الاسلام نام لاتین: The Society of Islamic  management مشخصات: رئیس(دوره ششم هیئت مدیره) انجمن: دکتر عبدالله توکلی ضرورت تأسیس: علم مدیریت در ایران نوجوان است و پژوهش‌های مدیریت در ایران تقریباً نزدیک به […]