صفحه آرشیو

انجمن مطالعات سیاسی

انجمن مطالعات سیاسی

انجمن مطالعات سیاسی تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال ۸۳ بنیان نهاده شد که مهمترین دغدغه هیئت مؤسس آن بیان…