انجمن مطالعات سیاسی     تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه انجمن مطالعات سیاسی حوزه به همّت جمعی از اساتید و محققین علوم سیاسی در سال ۸۳ بنیان نهاده شد که مهمترین دغدغه هیئت مؤسس آن بیان دیدگاه های اسلامی و بررسی اندیشه سیاسی اسلام و ایجاد فضایی برای گفتگوهای علمی، تبادل نظر […]