صفحه آرشیو

انقلاب حسینی

حماسه ی حسینی و تأثیر آن بر انقلاب اسلامی ایران(۱)

مقدمه حادثه عاشورا، بی شک از عظیم ترین رخدادهایی بود که در تاریخ بشری موجی عظیم پدید آورد و مسلمانان و غیرمسلمانان را با ارزش های متعالی و مفهوم حیات هدفدار آشنا ساخت و انگیزه های مبارزه برای حفظ کرامت انسان و نفی سلطه ی ستم را در انسان ها…