انکار بیماری های مسری توسط امام علی خلاصه پرسش چرا وجود بیماری‌های مسری توسط امام علی(ع) مورد انکار قرار گرفته است؟ پرسش چرا در نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۰۰، امام علی(ع) می‌فرماید سرایت بیماری از دیگری به دیگری حقیقت ندارد؟ پاسخ اجمالی ابتدا باید به این نکته توجه کرد که واگیر بودن برخی بیماری‌ها از […]