صفحه آرشیو

انکار بیماری های مسری توسط امام علی

انکار بیماری های مسری توسط امام علی

انکار بیماری های مسری توسط امام علی خلاصه پرسش چرا وجود بیماری‌های مسری توسط امام علی(ع) مورد انکار قرار گرفته است؟ پرسش چرا در نهج البلاغه، کلمات قصار ۴۰۰، امام علی(ع) می‌فرماید سرایت بیماری از دیگری به دیگری حقیقت…