صفحه آرشیو

اهل بیت چه کسانی هستند

اهل بیت چه کسانی هستند

اهل بیت چه کسانی هستند ؟ اهل بیت پیامبر گرامی اسلام (ص) در اصطلاح به پنج تن آل عبا؛ یعنی حضرت محمد (ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) گفته می شود. دلیل آن، روایات فراوانی است که محدثان و علمای شیعه و اهل سنت از پیامبر (ص) نقل کرده اند، این…