صفحه آرشیو

اوصاف عارفان از زبان امام عارفان

اوصاف عارفان از زبان امام عارفان

عرفان اسلامی (۳) اوصاف عارفان از زبان امام عارفان

شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقهدر گذشته دانستید که عارف داراى دو قوّه ى علمیّه و عملیّه است ، و از واجبات و نوافل چیزى از او فوت نشده و از تمام محرّمات الهیّه با کمال ذوق و شوق پرهیز دارد .وجود مقدّس امام عارفان ، شمع قلب عاشقان ،…