صفحه آرشیو

اولی الامر؛ امامان اهل بیت علیه السلام

اولی الامر؛ امامان اهل بیت علیه السلام

اولی الامر؛ امامان اهل بیت علیه السلام اشاره خداوند در آیه ۵۹ سوره نساء به مؤمنان دستور می دهد که از خداوند و پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» و اولی الامر اطاعت کنند. واجب بودن اطاعت خدا و پیامبر «صلی الله علیه و آله و سلم» معلوم…