صفحه آرشیو

ایران در صدر اسلام

ایران در صدر اسلام

پیامبر (ص) و ایرانیان

ساكنان ايران زمين بر پايه آيات قرآن و روايات اسلامي، هيچ گاه بت نپرستيده اند. بدون شك ايرانيان قبل از اسلام هم يكتاپرست بوده و خداوند را با نامهاي «اهورا مزدا»، «ايزد» پرستيده اند.(1) به همين دليل است كه…