صفحه آرشیو

بابیت

بابیت

منصب بابیت امامان در ترازوی نقد بررسی محتوا‌شناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت

منصب بابیت امامان در ترازوی نقد بررسی محتوا‌شناسانه با توجه به کتاب رازداران حریم اهل بیت چکیده دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه منصبی کلیدی با عنوان بابیت ائمه (ع) در عصر حضور و غیبت صغرا وجود داشته و افرادی به عنوان ابواب معرفی می‌شدند.…

همسازی بهاالله با صوفیه

از پی غیبت کبری عده ای باب بودن حضرت حجه ابن الحسن العسکری روحی فداه شده اند که یکی از مشهورترین مدعیان بابیت حضرت امام غائب روحی له الفداء میرزا علی محمد شیرازی است که در غره محرم سال ۱۲۳۶ و به قولی ۱۲۳۵ در شیراز متولد شد و در روز بیست و…