صفحه آرشیو

باستان شناسی در قران

باستان شناسی در قران

بررسی باستان شناسی مکان کشتی نوح از منظر قرآن

مقدمه :حضرت نوح (ع) از اعقاب شیث ابن آدم (ع) می باشد و او را از این جهت نوح گفتند که برای گناهان امت خود نوحه می کرد و وی را شیخ الانبیاء گویند. چون هیچ پیامبری به اندازه او عمر نکرد. (۲) وی نهصد و پنجاه سال به هدایت مردم پرداخت. اما مردم…