صفحه آرشیو

باطنیه و امامیه

باطنیه و امامیه

بررسی تفسیرالواضح فی تفسیر القرآن

سال ها بود که محققان تاریخ تفسیر، تفسیر ابن عباس یا همان تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس،(۱) منسوب به محمد بن سائب الکلبی (م ۱۴۶ق) را اثری کهن می شمردند؛ اما بیش از یک دهه پیش، آندرو ریپین، به گونه ای قانع کننده، نشان داد که نه این کتاب را…