صفحه آرشیو

بایسته ها در مقام بیان خطبه غدیر (۲)

بایسته ها در مقام بیان خطبه غدیر (۲)

بایسته ها در مقام بیان خطبه غدیر (۲) خطرات و تهدیدات نصب ولایت علی علیه السلام خداوند می‌فرماید: ای رسول ما، ابلاغ کن آنچه را نازل شده از طرف پروردگارت. که اگر ابلاغ نکنی رسالتت را انجام نداده‌ای، و خداوند حفظ می‌کند تو را از…