مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بداء در کلام

بداء (کلام)

بداء (کلام) مقالات مرتبط: بداء (مقالات مرتبط). مقالات مشابه: بداء (علوم دیگر). یکی از اصول کلامی معتزله اصل تفویض است. معتزله با این اصل، منکر جریان اراده خداوند در افعال اختیاری بندگان هستند اما در غیر افعال اختیاری نیز با انکار

ادامه مطلب »