صفحه آرشیو

بررسی سندی

آیا سند زیارت عاشورا صحیح است؟

آیا سند زیارت عاشورا صحیح است؟ حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ سؤالی در خصوص سند زیارت عاشورا می فرمایند: صرف نظر از تأییدات غیبی ای که از طرق معتبر، درباره ی زیارت عاشورا وارد شده _ که خود، دلیل بر اعتبار این زیارت شریف است_ سندی که…

تحقیق و بررسی سند و متن زیارت عاشورا

تحقیق و بررسی سند و متن زیارت عاشورا مقدمه هدف ما این است که انسان به وحدت برسد. اصلاً ما در این دنیا آمده‌ایم تا از پراکندگی فکری و میل‌های پراکنده و هوس‌های متفاوت و متفرق آزاد شویم و به وحدت برسیم و در انسانیت به یگانگی دست یابیم، نه…