آیا سند زیارت عاشورا صحیح است؟ حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ سؤالی در خصوص سند زیارت عاشورا می فرمایند: صرف نظر از تأییدات غیبی ای که از طرق معتبر، درباره ی زیارت عاشورا وارد شده _ که خود، دلیل بر اعتبار این زیارت شریف است_ سندی که شیخ طوسی(ره) در مصباح المتهجّد در […]

تحقیق و بررسی سند و متن زیارت عاشورا مقدمه هدف ما این است که انسان به وحدت برسد. اصلاً ما در این دنیا آمده‌ایم تا از پراکندگی فکری و میل‌های پراکنده و هوس‌های متفاوت و متفرق آزاد شویم و به وحدت برسیم و در انسانیت به یگانگی دست یابیم، نه ملائکه شویم و نه خدا […]