مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بررسی

معنویت و الهیات (۱)

سیر تاریخىتاریخ واژه «معنویت» «معنویت» واژه جاافتاده اى براى نظریه و تحقّق «زندگى در روح القدس» یا تحقّق مرید وشاگردى گردیده است. اما این لغت

ادامه مطلب »

معنویت و الهیات (۳)

۳٫ نوع شناسى ها و معنویت تلاش هاى چندى براى متمایز کردن «نوع» معنویت ها که مبتنى بر معیارى الهیاتى باشد صورت گرفته است. امّا

ادامه مطلب »