مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بررسی

متون دینىِ هندو (۲)

اصل ماجراى راماینه از این قرار است: رامه، یکى از چهار پسر پادشاهِ کُشَلَه،[۹۳]، به عزلت رفت. بهارته که جوانى حق شناس و جوانمرد بود

ادامه مطلب »