مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بررسی

گروه های یهودی

الف ـ تقسیم بندی بر اساس نژاد۱ـ سفاردی ها(Sephardium)سفارد یا سفاردا واژه ای عبری به معنای اسپانیاست. سفاردی ها یهودیانی هستند که در شبه جزیره

ادامه مطلب »

یهود در صدر اسلام

یهود در صدر اسلام امروز در دنیای اسلام مکلفیم دشمن شناسی و تکلیف شناسی را در حد اعلا برای جهان اسلام و مردم ایران تدارک

ادامه مطلب »