صفحه آرشیو

بررسی

بررسی

دروغ پردازان در حوزه حدیث اهل سنّت (۱)

پیش گفتارقال النبى (صلّی الله علیه و آله و سلّم) :«لقد کثرت علىّ الکذابه فمن کذب علىّ فلیتبوّأ مقعده من النار».1این حدیث را کتابهاى معتبر شیعه و سنّى نقل کرده اند؛ بلکه گفته شده که بیش از ۶۲ نفر از صحابه آن را نقل کرده اند.یکى…

دروغ پردازان در حوزه حدیث اهل سنّت (۲)

۵ـ ابو عبداللّه باهلى ( معروف به غلام خلیل )اتهام: او به وضع حدیث شهرت داشته است.دلیل: او از بزرگان زهاد بوده؛ ولى احادیثى را جعل مى کرده است و حتى به او اعتراض شد که این احادیث را از کجا و چرا نقل مى کنى؟ گفت: براى نرم کردن قلوب عامّه مردم…

دروغ پردازان در حوزه حدیث اهل سنّت (۳)

۱۵ـ عبداللّه بن سبأ ( مشهور به ابن السوداء )اتهام: یک صحابه ساختگى بوده است که «سیف بن عمر» او را خلق کرده تا در تاریخ مذهب شیعه داخل کند و شیعیان را متهم کند که عقاید آنها ریشه گرفته از تفکّرات یک نفر یهودى است.شرح حال: در مورد…