مؤسسه فرهنگی آل البیت (ع) ـ برلین تاریخ تاسیس ۱۳۸۴ کشور مکان استقرار آلمان-برلین وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه این مؤسسه وابسته به مؤسسه آل البیت ترکیه می باشد که فعالیتهای خود را در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مجوز رسمی از کشور آلمان در سال ۱۳۸۷ و در […]