صفحه آرشیو

برگزاری جلسه دوم ستاد اربعین در مجمع جهانی شیعه شناسی

برگزاری جلسه دوم ستاد اربعین در مجمع جهانی شیعه شناسی

برگزاری جلسه دوم ستاد اربعین در مجمع جهانی شیعه شناسی جلسه ستاد هماهنگی علمی فرهنگی اربعین ۹۹ برای دومین بار با مدعوین جلسه در مکان اتاق جلسه مدیریت مجمع جهانی شیعه شناسی و موسسه دین پژوهان کشوراز ساعت ۹ صبح  با قرائت قرآن آغاز…