صفحه آرشیو

برگزاری سومین سالگرد شهادت جانباز شهید علی انصاری نیا

برگزاری سومین سالگرد شهادت جانباز شهید علی انصاری نیا

برگزاری سومین سالگرد شهادت جانباز شهید علی انصاری نیا سومین سالگرد شهادت جانباز شهید علی انصاری نیا موسس مجمع جهانی شیعه شناسی پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ در محل این مجمع برگزار شد. در این سالگرد که با حضور اعضا و کارکنان مجمع جهانی…