صفحه آرشیو

بر شیعیان دشت برچی چه می گذرد؟

بر شیعیان دشت برچی چه می گذرد؟

بر شیعیان دشت برچی چه می گذرد؟ شیعیان هزاره ؛ نامی که این روزها بسیار بر سر زبان ها افتاده است اما نه به این خاطر که امتیازی به آنها تعلق گرفته و یا مورد مهر واقع شده اند بلکه به خاطر ظلم و جوری که به آنها روا شده است. این روزها حتی راه…