صفحه آرشیو

بنی

لعن بنی امیه در زیارت عاشورا

لعن بنی امیه در زیارت عاشورا چرا در زیارت عاشورا تمام بنی امیه لعن شده اند مگر در میان آنان انسانهای خوب وجود نداشته است؟ منظور از بنى امیه که مورد لعن قرار گرفته‏اند تنها افرادى از آنها که در غصب خلافت و خاموش کردن نور ولایت…