مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بهائیت

رابطه اسرائیل و بهائیت

اشارهدر این مقاله شرح مختصری درباره مدارک موجود اثبات ارتباط اقلیت غیررسمی بهاییت با اسرائیل است. اگرچه تحقیق درباره این اقلیت باید از دیدگاه های

ادامه مطلب »

بهائیت جدید

بهائیت، مذهب مدرنیسم ایرانی است که توسط دولت مدرن اروپایی، یعنی آنگلوساکسون‌ها، یا به طور دقیق‌تر انگستان به وجود آمده است. پس بهائیت یک مذهب

ادامه مطلب »

بهائیت

بهائیت، فرقه ای منشعب از آیین بابی، که خود برخاسته از مکتب شیخی است. این مکتب تفسیری فلسفی، عرفانی و باطنی از تشیع است، بنابراین

ادامه مطلب »