صفحه آرشیو

بوسیدن و تبرک

بوسیدن و تبرک

بوسیدن و تبرک بوسیدن آستانه قباب ائمه شرک نیست ناچارم باز هم مختصر جوابی به شما بدهم که بدانید بوسیدن عتبه و آستانه مقدّسه ائمه معصومین شرک نمی‌باشد و جناب‌عالی هم مغلطه فرمودید و بوسیدن را حمل بر سجده نمودید. جایی که در حضور خود ما عبارت…