مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بوسیدن و تبرک

بوسیدن و تبرک

بوسیدن و تبرک

بوسیدن و تبرک بوسیدن آستانه قباب ائمه شرک نیست ناچارم باز هم مختصر جوابی به شما بدهم که بدانید بوسیدن عتبه و آستانه مقدّسه ائمه

ادامه مطلب »