صفحه آرشیو

بیامبر شناسی

بیامبر شناسی

مونْتگُمرى وات; کشیش پیامبرشناس

اشاره: در طول قرن ها حاکمیت کلیسا بر سرزمین هاى اروپایى، چهره پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) با تحریفات فراوان ارائه شده است. از قرن نوزده میلادى، آثار علمى بهترى در اروپا عرضه شد و در قرن بیستم این راه ادامه یافت. ویلیام…