مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: بیت المعمور

البیت المعمور

البیت المعمور، در قرآن کریم تنها یک بار آمده است:وَالطُّورِ * وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ * فِی رَقٍّ مَنشُورٍ * وَالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ…. (۱)بیت معمور، به معنای: خانه

ادامه مطلب »