بیست و هشتم رمضان
۰۲ تیر ۱۳۹۶

درگذشت ابومعشر بلخی، محدّث و منجّم [۲۷۲ ق]