صفحه آرشیو

بیست و یکم ربیع الثانی

بیست و یکم ربیع الثانی

بیست و یکم ربیع الثانی ۱- وفات حاج ملا محمد باقر واعظ تهرانی (۱۳۱۳ هجری قمری) ۲- وفات آیت الله حاج شیخ محمد نهاوندی (۱۳۷۱ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی (۱۳۹۸ هجری قمری) --- ۱- وفات حاج ملا…