مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تأثير قر آن در تفسير

شیطان پرستی

بنیانگزار فرقه شیطان پرستی یک یهودی از خاندان لوی به نام آنتوان لوی است و در کلیسای شیطان آنتوان لوی ، مناسک جنسی جایگاه خاصی

ادامه مطلب »