صفحه آرشیو

تاریخ فلسفه

تاریخ فلسفه

موضع تشیع در انتقال فلسفه یونانى (در نهضت ترجمه)

آیا انتقال و علوم و فرهنگ یونان به جهان اسلام، راه طبیعی مانند «مجاورت فرهنگی» داشته یا در این نقل و انتقال، قصد و غرضی در کار بوده است؟ قطعا فلسفه یکی از انواع و صورت‌های تفکر است نه این که تفکر منحصر به فلسفه باشد. البته…