صفحه آرشیو

تاریخ قبل از اسلام

تاریخ قبل از اسلام

نگاهی به تاریخ اوستا

ایران شرقی و آسیای میانه قبل از استیلای هخامنشیاناوستا منبع اصلی تاریخ باستان ایران شرقی و آسیای میانه به شمار می رود. این کتاب مقدس دین زردشت است که خدای آن اهورامزدا روح پاکی و نیکی است و گروهی از موجودات ماوراءالطبیعه آن را احاطه کرده و…

عربستان پیش از اسلام‏

برای بررسی دقیقِ تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عربستان پیش از اسلام لازم است زندگی بدویان و باده‌نشینان را در چند مورد مطالعه نمود:1. منابع: به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسیری که از آن‌ها باقی مانده و ضرب‌المثل‌های…