صفحه آرشیو

تاریخ نگاری شیعه

تاریخ نگاری شیعه

ابن معصوم مدنی شیرازی (م ۱۱۲۰) مورخی برجسته از قرن یازدهم (مروری بر سلافه العصر)

بندر بن محمد بن رشيد همزاني در سال 418 هجري کتابي با عنوان المنهج التاريخي لمؤرخي مکة المکرمة في القرن الحادي عشر الهجري نوشت و ضمن آن به بررسي مکتب تاريخنگاري شهر مکه در قرن يازدهم پرداخت. اين کتاب توسط کتابخانه ملک فهد در…

موانع و مشکلات تاریخ نگارى شیعه

مقدمه تاریخ به دلیل اهمیت و ارزشش در اسلام، مورد توجه خاص مسلمانان قرار گرفته است. بی شک، شیعیان و رهبران گرانقدر شیعه نیز از ارزش و اهمیت آن غافل نبوده‌اند و حتی با انگیزه‌هایی قوی، تاریخ را مورد توجه خود قرار داده‌اند که…