مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تبری

اوصاف شیعیان: تولی و تبری

اوصاف شیعیان: تولی و تبری

تولّى و تبرّى امام زین العابدین  فرمود: «شِیعَتُنا اَلَّذیِنَ… یُوالُونَ اَهلَ البَیتِ و یَتَبَرَّءُونَ مِن اَعدائِهِم؛ شیعیان ما کسانى هستند که اهلبیت را دوست دارند

ادامه مطلب »