مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تبعیض

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جای نوجوانتان بگذارید.آیا از تبعیض خوشتان نمی آید؟ آیا اگر دوستی یا فامیلی یا آشنایی نسبت به شما تبعیض روا دارد، ناراحت

ادامه مطلب »

تبعیض بین فرزندان

شما خودتان را جای نوجوانتان بگذارید.آیا از تبعیض خوشتان نمی آید؟ آیا اگر دوستی یا فامیلی یا آشنایی نسبت به شما تبعیض روا دارد، ناراحت

ادامه مطلب »