صفحه آرشیو

ترجمه قرآن به زبان هاي گوناگون

ترجمه قرآن به زبان هاي گوناگون

ترجمه قرآن به زبان های اروپایی

ترجمه قرآن به زبان های اروپایی نویسنده: سید هادی خسروشاهی تاریخ آغاز ترجمه قرآن به شهادت تاریخ، ترجمه بخش هایی از قرآن مجید به زبان های مختلف از زمان خود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول…