صفحه آرشیو

ترس از کشته شدن یکی از موانع ظهور

ترس از کشته شدن یکی از موانع ظهور

ترس از کشته شدن یکی از موانع ظهور خلاصه پرسش آیا یکی از موانع ظهور، ترس امام مهدی(عج) از کشته شدن است؟ این ترس چه توجیهی دارد و آیا در اولیای گذشته نیز چنین ترسی سابقه دارد؟ پرسش چرا امام زمان (عج) در حالی‌که خود زمینه امنیت ما را…