صفحه آرشیو

ترکیب جمعیتی مذاهب در عربستان سعودی

ترکیب جمعیتی مذاهب در عربستان سعودی

ترکیب جمعیتی مذاهب در عربستان سعودی دکتر سعد الله زارعی تحلیل گر مسایل بین الملل: بررسی های اینجانب می گویند جمعیت مالکی ها در عربستان که عمدتا در مکه و جده هستند حدود پنج میلیون نفر است که ۲۳/۱ درصد جمعیت می شوند . جمعیت شافعی ها که…