صفحه آرشیو

تصویردر قرآن

تصویردر قرآن

بیان تصویری در قرآن کریم

۱٫ مقدّمهقرآن چون کلام الهی است و خداوند به نیازهای بشر بیش از هرکس دیگر احاطه داشته و داناست(... وَ هُوَ بِکُلِ شَئٍ عَلیم)، لذا بیشترین مطابقت را با اقتضای حال مخاطبان خود برقرار می کند؛ به گونه ای که گاهی یک آیه آنچنان تاثیر شگرفی در…