مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تعریف شیعه

تعریف شیعه

تعریف شیعه

تعریف شیعه شیعه به چه کسی می گویند؟ پاسخ اجمالی واژه “شیعه” در لغت به معنای “پیرو” و “یاور” [۱] و نیز به معنای “منهاج

ادامه مطلب »