صفحه آرشیو

تعریف شیعه

تعریف شیعه

تعریف شیعه شیعه به چه کسی می گویند؟ پاسخ اجمالی واژه "شیعه" در لغت به معنای "پیرو" و "یاور" و نیز به معنای "منهاج و دین یکسان داشتن" آمده است و در اصطلاح میان مسلمانان، وابستگی ویژه‏ای به پیروان حضرت علی (ع) پیدا کرده است. در مورد…