صفحه آرشیو

تفاوت زیرکی با خیانت در سیاست از نگاه امام علی

تفاوت زیرکی با خیانت در سیاست از نگاه امام علی

تفاوت زیرکی با خیانت در سیاست از نگاه امام علی خلاصه پرسش امام علی(ع) فرمود: «اگر دین نبود به سیاست از همه آگاه‌تر بودم»؟ چرا ‌حضرتشان از این سیاست برای بقای حکومت دینی استفاده نکردند؟! پرسش آیا امام علی(ع)…