صفحه آرشیو

تفاوت مقام معصومان با حضرت زینب

تفاوت مقام معصومان با حضرت زینب

تفاوت مقام معصومان با حضرت زینب خلاصه پرسش تفاوت مقام معصومان(ع) با مقربانی؛ مانند حضرت عباس و زینب کبری(س) در چیست؟ پرسش با سلام. لطفاً تفاوت مقام حضرات معصومان(ع) با مقربانی؛ مانند حضرت عباس و زینب کبری(س)…