صفحه آرشیو

تفرقه بین شیعه و سنی

ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، بازی در میدان وهابیت است

رئیس دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب: ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی، بازی در میدان وهابیت است حوزه/ رئیس دانشکده مذاهب اسلامی در مشهد گفت: اگر کسی در ایران برای گسترش اختلاف بین شیعه و سنی، حرکتی انجام دهد بداند که در زمین…