صفحه آرشیو

تفرقه

تفرقه

محکوم کردن فیلم تفرقه افکن بانوی بهشت، توسط مجمع جهانی شیعه شناسی

بیانیه دبیرکل مجمع جهانی شیعه شناسی در مورد فیلم جنجالی و فتنه آفرین یاسر حبیب . بسم الله الرحمن الرحیم در روزهای اخیر ، خبرهای مربوط به پخش فيلمی سینمایی با نام بانوي بهشت را شنیده ایم كه قرار است از چهارشنبه ٣٠ دسامبر در سینماها و…

پولس و شریعت (۱)

۱٫ مقدمه ۱ـ۱٫ پولس: اطلاعات و دانسته هاى ما از زندگى و افعال پولس بیشتر برگرفته از «اعمال رسولان» و تاحدى رساله هاى اوست.او پیش از این تجربه در جامعه جوان مسیحى چهره مثبتى نبود و مشکلات فراوانى براى این جامعه تازه پدید…

پولس و شریعت (۲)

۳ـ۳٫ هبوط پیش فرض دیگر پولس در نقد شریعت، تفسیر ویژه او از هبوط است; تفسیرى که تا پیش از او در ادبیاتِ مسیح و عهد عتیق به معناى رانده شدن از بهشت تفسیر مى شد. آفرینش انسان در موقعیتى متمایز و آسمانى، از اصول بدیهى الاهیات مسیحى است. بر اساس…

پولس و شریعت (۳)

۴٫ شریعت و نجات «از آن جا که به اعمال شریعت هیچ بشرى در حضور او عادل شمرده نخواهد شد» (رومیان ۳:۲۰).در ابتدا لازم است معناى نجاتپیش از این گفته شد که پولس شریعت را مقدس، روحانى و موهبتى الهى براى بنى اسرائیل مى داند. با این همه،…

پولس و شریعت (۴)

۷٫ معناى طرد شریعت نزد پولس در این جا با یک پرسش اساسى روبه رو مى شویم و آن این که آیا به راستى پولس مبلغ نوعى اباحى گرى است؟ آیا او در پى آن است که بنى اسرائیل را در انجام احکام شرعى بى رغبت کند؟ به بیان روشن تر، آیا او مى خواهد دزدى،…