مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تفرقه

پولس و شریعت (۱)

  ۱٫ مقدمه ۱ـ۱٫ پولس: اطلاعات و دانسته هاى ما از زندگى و افعال پولس بیشتر برگرفته از «اعمال رسولان» و تاحدى رساله هاى اوست.[۶]او

ادامه مطلب »

پولس و شریعت (۳)

۴٫ شریعت و نجات «از آن جا که به اعمال شریعت هیچ بشرى در حضور او عادل شمرده نخواهد شد» (رومیان ۳:۲۰).در ابتدا لازم است

ادامه مطلب »