صفحه آرشیو

تفسیر جمله أئمة یهدون بأمرنا

تفسیر جمله أئمه یهدون بأمرنا

تفسیر جمله أئمه یهدون بأمرنا جملۀ «أئِمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا» را توضیح دهید؛ رابطۀ آن با مسئلۀ امامت چیست؟ پرسش لطفاً دربارۀ جملۀ «أئمٌهً یَهدُونَ بِأمرِنَا» که در آیات ۲۴ سورۀ سجده و ۷۳ سورۀ انبیاء آمده است، توضیح دهید و ارتباط آن را…