صفحه آرشیو

تفسیر سخن امام علی به مردم بصره

تفسیر سخن امام علی به مردم بصره

تفسیر سخن امام علی به مردم بصره خلاصه پرسش امام علی(ع) به مردم بصره می‌فرماید: سرزمین شما به آب نزدیک و از آسمان دور است؛ خردهایتان اندک و سفاهت در شما نمایان است، آیا نزدیک بودن سرزمین به دریا و نیز پست‌بودن سرزمین،…