مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تفسیر عرفانی

تفسیر عرفانی (۱)

اشارهبرای شناخت سبک و شیوه ی تفسیر عرفانی، ضروری است، با شمه ای از مکتب عرفان، تفاوت آن با دیگر مکتب های اسلامی و مبانی

ادامه مطلب »

تفسیر عرفانی (۲)

۱٫ تفسیر باطنی یا تفسیر رمزی و اشاریاکنون نوبت آن است که شیوه ی تفسیر عرفانی را با شناختی که از مکتب عرفان کسب کردیم،

ادامه مطلب »

تفسیر عرفانی (۳)

ب. تأویل های ناروادر کنار تأویل های واجد شرایط، تأویل های ناروایی دیده می شود که فاقد شرایط اند. و بیشتر گروه ها که از

ادامه مطلب »

تفسیر عرفانی (۴)

تفسیر سوره ی حمد به شیوه ی اهل عرفاننخست تفسیر متعارف آناین سوره ی مبارکه، با کمی حجم، بر معانی بلند و ارجمندی مشتمل است،‌

ادامه مطلب »