صفحه آرشیو

تفسیر هر ظاهری غیر از خدا پنهان است

تفسیر هر ظاهری غیر از خدا پنهان است

تفسیر هر ظاهری غیر از خدا پنهان است خلاصه پرسش هر آشکاری غیر از خدا، پنهان است(پنهان نیست. نسخه بدل) و هر پنهانی غیر از خدا آشکار نیست. تفسیر این سخن امام علی(ع) چیست؟ پرسش سلام. در ترجمه خطبه‌ی ۶۵ نهج البلاغه،…