صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیستم رمضان

تقویم شیعه بیستم رمضان

تقویم شیعه بیستم رمضان ۱- وفات حضرت موسی "علیه السلام" ۲- فتح مکه معظمه به دست پیامبر "صلی الله علیه و آله" (۸ هجری قمری) ۳- اثر زهر بر حضرت على"علیه السلام" (۴۰ هجری قمری) ۴- وفات ابن شجرى بغدادى (۵۴۲ هجری قمری) --- ۱- وفات حضرت…