صفحه آرشیو

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی القعده

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی القعده

تقویم شیعه بیست و هفتم ذی القعده ۱٫ انقراض سلسله‏ ی غزنویانِ هند توسّط غوری‏ها ۲٫ تصرّف بغداد توسّط تیمور گورکانی و قتل هزاران تن از مردم ۳٫ درگذشت آزاد بلگرامی، مورّخ مسلمان هندی …